Høringssvar

Høring over udkast til forslag ændring af love vedr. kapacitetsfastsættelse og elevfordeling på de gymnasiale ungdomsuddannelser