Eksterne udvalg

Som sektor og som samfund kommer vi længst med fælles løsninger på fælles udfordringer.

Det mener vi i FA.

Derfor deltager vi aktivt og løsningsorienteret i en lang række udvalg, råd, nævn og styregrupper.

Her varetager vi medlemsvirksomhedernes interesser og bidrager til løsninger på samfundsudfordringer.

Nedenfor kan du en oversigt over, hvor vi er repræsenteret.

Repræsentantskaber

 • Repræsentantskab for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)
 • Forenede Gruppeliv (FG)

Dommerudnævnelser

 • Arbejdsretten
 • Faglig voldgift
 • Specialistdommere i Landsretterne

Arbejdsmiljø

 • Arbejdsmiljøklagenævnet
 • Arbejdsmiljørådet
 • Helbredsoplysningsrådet
 • Future Work Lab
 • BFA Finans
 • Arbejdsmiljøforskningsfonden
 • Advisory Board under Dansk Handicapforening

EU og Folketinget

 • Liaison Committee (EU-søster-organisationer)
 • EU-specialudvalget for arbejdsmarked og sociale forhold
 • EU-specialudvalget for den finansielle sektor
 • BCESA (Banking Committee for Social Affairs
 • ISSDC (Insurance Sectoral Social Dialogue Committee)
 • Implementeringsudvalget under beskæftigelsesministeriet
 • Diverse trepartsforhandlinger

Arbejdsmarked og uddannelse

 • Copenhagen Business Academy
 • Følgegruppe for Fremtidens grønne arbejdsmarked
 • EVA’s repræsentantskab
 • Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU)
 • Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
 • Udviklingsrådet
 • Uddannelsesudvalg Finans og økonomi ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
 • Uddannelsesudvalg Copenhagen Business Academy
 • Uddannelsesudvalg Erhvervsakademi Århus
 • EU-specialudvalget for ungdom og uddannelse
 • Uddannelsesnetværk for finansøkonom- og finansbachelorudbydere
 • Aftagerpaneler hos hhv. KU SCIENCE og CBS’ HD-uddannelser
 • Akademikerkampagnens styregruppe
 • Følgegruppen om tematiske drøftelser om videregående VEU