FA's historie

FA's historie starter i 1989, da de tre daværende arbejdsgiverforeninger fusionerer og stifter FA. Siden da har FA været forhandler og talerør for arbejdsgiverne på det finansielle arbejdsmarked.

Stiftelsen af FA

Selvom FA er en relativ ung organisation og formelt blev stiftet i 1989, rækker historien om finanssektorens arbejdsgiverforeninger meget længere tilbage. I løbet af 1940'erne og 1950'erne stiftedes de tre oprindelige arbejdsgiverforeninger på det finansielle område. Danske Bankers Forhandlingsorganisation (DBF) blev stiftet i 1949, Sparekassernes Forhandlingsorganisation (SFO), stiftet i 1959, og Forsikringsselskabernes Forhandlingsorganisation (FFO), stiftet i 1956.

I løbet af 1989 begyndte de tre arbejdsgiverforeninger på det finansielle område for alvor at gøre tilnærmelser til hinanden. Målet var at skabe en stærkere organisation, der kunne matche fagforbundene og deres forhandlingskartel CO-finans. Forhandlingerne mellem DBF, SFO og FFO førte til en fusion af de tre foreninger og dermed stiftelsen af FA den 2. november 1989.

De tidlige år – 1990’erne

Starten af 1990'erne var præget af lav vækst og høj ledighed. Det havde også en afsmittende effekt på den finansielle sektor, som blev ramt på indtjeningen. Det førte til en række store fusioner og afskedigelsesrunder, som satte sit præg på FA's tidlige år. De svære tider satte også sit præg på overenskomstforhandlingerne, som i 1991 blev særligt hårde og måtte afsluttes med Forligsinstitutionens hjælp.

I anden halvdel af 1990'erne blev økonomien bedre, og faldet i finansbeskæftigelsen stabiliserede sig. Det medførte mere ro på det finansielle arbejdsmarked og en langsomt stigende finansbeskæftigelse.

Op og nedture i 00’erne

00'erne var i høj grad præget af udsvingene i de økonomiske konjunkturer. Årtiet blev indledt med den såkaldte dotcom-bobel, som efterfulgtes af et voldsomt økonomisk opsving præget af lav ledighed. Det voldsomme vækst fik en brat ende med Lehmann-Brothers krak i september 2008. Resten af årtiet blev præget af den følgende finansielle krise, som førte til stigende ledighed og lav vækst. De voldsomme udsving i kriseårene prægede i høj grad rammerne for det finansielle arbejdsmarked og kom derfor også til at sætte takten i de løbende overenskomstforhandlinger.

FA's arbejdsområde blev udvidet markant, da bestyrelserne i Finansrådet, F&P og FA besluttede sig for at samle den uddannelsespolitiske indsats i FA. Ændringen havde til formål at målrette og samle indsatsen og trådte i kraft i løbet af 2010. Dermed blev hovedansvaret for den uddannelsespolitiske indsats placeret i FA.

Kriseårene 2008-2014

Med den finansielle krise fulgte virksomhedslukninger og reduktioner. Derfor blev årene fra 2008 og frem præget af faldende finansbeskæftigelse. Det kom også til at præge de overenskomster, som blev indgået i hhv. 2011 og 2012. Der var på begge sider af bordet forståelse for den svære situation sektoren var i, hvorfor det lykkedes at finde ansvarlige resultater.

I 2014 var enigheden mindre - specielt på penge- og realkreditinstitutområdet. Det lykkedes derfor ikke at finde enighed i de ordinære forhandlingsrunder, hvorfor Finansforbundet bad Forligsmanden overtage forhandlingsforløbet. Efter 11 dage i forligsinstitutionen lykkedes det parterne at finde hinanden, og det lykkedes at lande en overenskomst på niveau med det øvrige private arbejdsmarked.

FA i dag

FA er i dag en bredt funderet arbejdsgiverforening. FA deltager i overenskomstforhandlingerne med arbejdstagerorganisationerne på det finansielle område. FA er med til at sætte og påvirke den politiske dagsorden på både det arbejdsmarkedspolitiske og det uddannelsespolitiske område. Endeligt er FA sine medlemmers foretrukne rådgiver og sparringspartner i personalejuridiske spørgsmål  i hverdagen. 

Set fra et arbejdsgiverperspektiv....

Hvis du vil vide mere om FA og FA's historie kan du downloade bogen: "Set fra et Arbejdsgiverperspektiv - FA og det finansielle arbejdsmarked i 25 år".