Finansøkonomuddannelsen

Finansøkonomuddannelsen er en to-årig erhvervsakademiuddannelse, der er opdelt i en obligatorisk og en valgfri del. Fagligt får du en solid økonomisk viden og et bredt kendskab til praktiske, finansielle funktioner.

Uddannelsen er med til at styrke din personlige gennemslagskraft og evne til at samarbejde på tværs af uddannelsesmæssige, kulturelle og sproglige baggrunde. Du lærer blandt andet

  • at rådgive forskellige kundegrupper
  • at analysere og opstille budgetter
  • at forstå virksomhedens samspil med omverdenen.

Efter uddannelsen kan du arbejde som rådgiver både nationalt og internationalt. Enten som medarbejder i en virksomhed med en større økonomiafdeling eller som rådgiver i fx en bank, forsikringsselskab, realkreditinstitut eller hos en ejendomsmægler.

Du kan læse mere om uddannelsen, herunder adgangskrav, muligheder for at læse videre og optagelse her.

Til virksomhederne:

Når virksomheden skal have en finansøkonom i praktik, skal der udarbejdes en praktikaftale. En praktikaftale er en individuel kontrakt mellem praktikanten, uddannelsesinstitutionen og praktikvirksomheden om praktikopholdet. Praktikaftalen skal sikre, at de tre parter har fælles forventninger til praktikopholdets forløb og udbytte.

Aftalen skal derfor indeholde oplysninger om praktikkens mål, indhold samt vejlednings- og evalueringsforhold. Praktikaftalen forpligter såvel uddannelsen, praktikstedet som praktikanten. Der er ikke faste krav til, hvordan en praktikaftale udformes.