Finansuddannelsen

Finansuddannelsen er grunduddannelsen for elever i pengeinstitutter, forsikringselskaber og realkreditinstitutter. I uddannelsen spiller teori og praksis tæt sammen. Uddannelsen fører til ansættelse som finansassistent.

Finansuddannelsen varer som hovedregel fire eller to år: Uddannelsen varer fire år, hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, mens du kun skal bruge to år, hvis du har en gymnasial eksamen. Er du voksenelev bliver uddannelsestiden afkortet i forhold til en konkret vurdering af dine kompetencer.

Det toårige hovedforløb foregår i en virksomhed som en vekseluddannelse. Når virksomhederne uddanner finanselever, er det hensigten at ansætte dem som finansassistenter efter uddannelsen og videreuddanne dem efterfølgende. Med en finansuddannelse er der også rige muligheder i andre brancher. 

Du kan læse mere om det at være finanselev på Finanssektorens Uddannelsescenter og Forsikringsakademiets hjemmeside samt på Uddannelsesguiden.

Uddannelsens opbygning

Der er to hovedveje til finansuddannelsen: EUX via en erhvervsskole eller en studentereksamen via et gymnasium.  

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og ønsker at gå EUX-vejen, skal du gennem et års grundforløb og et års studiekompetencegivende forløb på en erhvervsskole samt to års hovedforløb. For at komme på hovedforløbet skal du indgå en Uddannelsesaftale med en virksomhed. Under hovedforløbet er du ansat i virksomheden men sidder også på skolebænken i perioder. Er du gået ud af skolen for mere end 2 år siden og er under 25 år, springer du over det første halve år på grundforløbet. Er du fyldt 25 år vil uddannelsen blive tilrettelagt individuelt afhængigt af dine kompetencer. Hovedforløbet vil dog under alle omstændigheder vare to år.

Hvis du har en gymnasial eksamen, skal du indgå en Uddannelsesaftale med en finansiel virksomhed for at komme direkte på hovedforløbet. Uddannelsesaftalen dækker hele hovedforløbet og sikrer dig, at du får elevløn i denne periode.

Skoledelen af hovedforløbet udgør op til 55 dage fordelt henover de to år. Her veksler du mellem teori i skolen og oplæring i din virksomhed. Teorien foregår på hhv. Finanssektorens Uddannelsescenter eller Forsikringsakademiet.

Skoledelen består først af 25 dage med en række obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, der dels er fælles for hele den finansielle sektor og dels er branchespecifikke (se nedenfor).

Du specialiserer dig derefter yderligere til din branche gennem de valgfri uddannelsesspecifikke fag, som varer mellem 15-25 dage. De giver dig det teoretiske grundlag på de områder, du kommer til at arbejde med, afhængigt af dit valg af virksomhedstype (eksempler er angivet nedenfor).

Skoledelen afsluttes med en fagprøve af 5 dages varighed. 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag:

 • Virksomheden i den finansielle sektor
 • Kunden i den finansielle sektor
 • Rådgiveren i den finansielle sektor
 • Samfundsøkonomi og branchejura i den finansielle sektor
 • Brancheprodukter

Eksempler på valgfri uddannelsesspecifikke fag: 

 • Udlån og Bank erhverv
 • Pension
 • Livsforsikring
 • Skadeforsikring
 • Investering
 • Bolig og Realkredit erhverv

Hvis du vil læse videre

Finansuddannelsen kan føre til næsten hvad som helst inden for den finansielle sektor – naturligvis afhængigt af dine interesser, ambitioner, evner og lyst til videreuddannelse. Som Finansassistent har du adgang til Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning og efterfølgende HD 2. del.

Uddannelsesstart på hovedforløbet

Virksomhederne optager kun finanselever på hovedforløbet en gang om året - typisk i august/september.

Sådan søger du optagelse på hovedforløbet

Send en jobansøgning om ansættelse som finanselev til en bank, et forsikringsselskab eller et realkreditinstitut. De fleste virksomheder søger allerede i efteråret efter de elever, de skal bruge det følgende år. Så du skal søge om ansættelse som finanselev i en virksomhed i god tid, inden du afslutter dit studiekompetencegivende forløb på erhvervsskolen eller din gymnasiale eksamen.

Økonomi

Fra den 1. juli 2022 er elevlønnen det første år kr. 206.906 og kr. 225.653 det andet år.