Internationalt om uddannelsespolitik

FA er en aktiv medspiller i det internationale samarbejde om de finansielle uddannelser.

Vores mål er at

  • fastholde kvaliteten af de finansielle uddannelser i international sammenhæng,
  • skabe overensstemmelse mellem danske og internationale krav og interesser inden for kompetencer og læring og
  • sikre danske bankmedarbejderes adgang til international anerkendelse.

EU

Selvom medlemslandene har ansvaret for deres uddannelsessystemer, spiller EU en vigtig rolle i forbindelse med reformer og modernisering af de videregående uddannelser.

Gennem den strategiske ramme for uddannelse og erhvervsuddannelse har medlemslandene udpeget fire fælles mål for at tackle disse udfordringer inden 2020:

  1. Virkeliggørelse af livslang læring og mobilitet

  2. Forbedring af uddannelsernes kvalitet og effektivitet

  3. Fremme af lige muligheder, social samhørighed og aktivt medborgerskab

  4. Fremme af kreativitet og innovation, herunder iværksætterkultur, på alle uddannelsesniveauer

FA følger udviklingen tæt på disse områder.