Læreplads-AUB

Praktikplads-AUB - nu Læreplads-AUB - trådte i kraft 1. januar 2018 som resultat af trepartaftalen om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Formålet var at give virksomhederne økonomiske incitamenter til at ansætte flere elever med henblik på at nå et mål om mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt i 2025. Man indførte derfor et sindrigt system til beregning af et mål for hver enkelt virksomhed, som fastlægger, hvor mange elever virksomheden bør ansætte årligt ud fra antallet af faglærte medarbejdere i virksomheden, hvilken erhvervsuddannelse der er tale om, og hvilken branche virksomheden tilhører. Princippet er, at virksomheder, som ansætter flere elever end målet, modtager en bonus pr. ekstra praktikplads, mens virksomheder, som ansætter færre elever end målet, skal betale et merbidrag pr. manglende praktikplads.

Modellen blev forenklet fra 1. januar 2021 som følge af trepartaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar fra november 2020. Konkret blev alle bonuselementer i modellen erstattet af et ”elevtilskud”, der udbetales pr. elev til virksomheder, som opfylder deres mål for elevpoint, mens merbidraget er uforandret på 27.000 kr. pr. manglende elevpoint. Forenklingen indebærer også, at virksomhederne ikke længere skal bidrage til at dække et evt. underskud i Praktikplads-AUB inden for sektoren.

Hver virksomhed modtager hvert år i juni en forskudsopgørelse, som viser, hvor mange elever virksomheden bør ansætte det pågældende år for at undgå at skulle betale et merbidrag. Det fremgår af årsopgørelsen, som virksomhederne modtager i juni året efter, om virksomheden har opfyldt sit mål og skal modtage et elevtilskud eller ikke har opfyldt det og skal betale et merbidrag.

Den nærmere beskrivelse af modellen fremgår på virk.dk. Her er det også muligt via selvbetjening løbende at følge med i virksomhedens mål for elevpoint, og hvor tæt virksomheden er på at nå målet.